SOVIET T -35 HEAVY TANK Tidigare Hobby Boss Kit HB 83841
Sovjet 2S7 SjälvPropelled Gun Tank Plastic Kit 1 35 Förlaga 5593 trumpetare
Sovjet Kalasjnikov AK 47 - trä - layoutleksak skala 1 1 1 historiskt modellllerlvapen

Utforska arkiven

Sovjet Tung Tank T -35.Förlaga Kit 1 35.Zvezda 3667

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Sovjetisk militär Zil 135 Urgan Missile 8x8 1973 USSR SSM 1 43 SSM505

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter direkt ur våra arkiv!

SovjetRyssland Uaz 469 (31512) 4x4 4WD 1980 USSR SSM 1 18 18002

Nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter

Riksarkivet har i RA-FS 2019:2 beslutat nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter. RA-FS 2019:2 är ett omtryck av RA-FS 1991:1 och dess ändringsförfattningar. Föreskrifterna innehåller såväl mindre ändringar av formell karaktär som ändringar av materiell karaktär. RA-FS 2019:2 träder i kraft den 1 september.

Läs mer om föreskrifterna
 Ikon för dokument
SOvinge SALT TEXTLESS FOIL TEST PRINT MTG MAGIK
Soy Luna Roller Rockes Training pojkar Original TV Series Matteo Storlek 32 -33 1 21.8
SP NARROW GAUGE MOTINE HUS S Sn3 modellllerlerl järnvägroad Obelastad trä Kit CM52401

Vanliga beställningar

SOVA -M 72015 Dassault Falcon 50M Surmar (franska flottan) plastkit 1 72

I våras sköts långvariga planer på ett nytt serviceboende med företaget Virkkulankylä i sank av Sjundeå kommunstyrelse. Efter det har kommunen i rask takt börjat planera bygget av serviceboende i egen regi.
5.9.2019 - 09.45 Premium

Nick Victorzon: Ingen annan restaurang gör så här i Finland

5.9.2019 - 08.00 Premium

Space Marine Heroes Series 2 japan Endast begränsad 6 Unika hjältar

BK-46 vände och vann mot EIF – "Säsongens skönaste seger"

4.9.2019 - 20.39 Premium

Space Marine Terminator Captain begränsad Edition (NIB)
Space Marines Stalker Hunter spelverkstad Warhammer 40.000 GW 40k 48 -31
Space Sentai Ryukyu Ranger Candy Minipura Kyutama kombinerade Kyuureno hela set 6
Spacemaster Robotics Manual RPG SC

Kati Outinen besöker café Schjerfbeck


4.9.2019 - 18.00

Sol Fang Dagram stridsvapen Max 12  72 skala Soltic H404S Mcellre New
SPAN18LM85 av SPARKmodellllerL PORSCHE 956 WINER LE MANS 85 1 18

Snart ska Sjundeåbor kunna välja vem som vårdar deras äldre - artikeln uppdaterad med beslutet

Sjundeå kommun inför en servicesedel för att utöka valmöjligheterna för äldre som behöver serviceboende.
4.9.2019 - 16.00